You are currently viewing Komisyonun Bilgi Sahibi Olduğu Kriterin Red Kararına Gerekçe Yapılmaması Halinde İdare Mahkemesinin Bu Kritere Dayanarak Davayı Red Edemeyeceğine Dair

Komisyonun Bilgi Sahibi Olduğu Kriterin Red Kararına Gerekçe Yapılmaması Halinde İdare Mahkemesinin Bu Kritere Dayanarak Davayı Red Edemeyeceğine Dair

Komisyonun Bilgi Sahibi Olduğu Kriterin Red Kararına Gerekçe Yapılmaması Halinde İdare Mahkemesinin Bu Kritere Dayanarak Davayı Red Edemeyeceğine Dair

Forumda paylaştığım azlık oyuna göre komisyonun bilgi sahibi olduğu ancak red gerekçesi yapmadığı Kimse Yok Mu Derneğine mesaj göndermenin İDARE MAHKEMESİNCE DAVA RED GEREKÇESİ YAPILAMAYACAKTIR, doğru olan budur, İDARENİN KAMU GÖREVİNDEN İHRAÇ SEBEBİ OLARAK GÖRMEDİĞİ BİR KRİTERİN İDARE MAHKEMESİNCE DİKKATE ALINMAMASI GEREKMEKTEDİR, ancak azlık oyunun yer aldığı çoğunluk kararında bu kritere de dayanılarak dava red edilmiştir, BU HALDE İDARE MAHKEMESİ KENDİSİNİN İDARE YERİNE KOYARAK BİR NEVİ İDARİ İŞLEM TESİS ETMEKTEDİR, bu şekilde degerlendirme yapmanın savunma hakkını kısıtladığı da muhakkaktır, İLGİLİ KOMİSYONUN RED GEREKÇESİ OLARAK GÖRMEDİĞİ BİR SEBEBE KARŞI DAVA DİLEKÇESİNDE SAVUNMA YAPMAMIŞTIR, doğal olanı budur, İLGİLİ VE MAHKEME RED GEREKÇELERİYLE BAĞLIDIR, ilgili bu doğrultuda savunma yapmıştır, savunmasını yapamadığı bir kriterden dolayı davanın red edilmesi hukuka aykırıdır ve adil yargılanma hakkının ihlalidir, bu durumda olanlar azlık oyu doğrultusunda itirazlarını yapabilir, azlık oyu da sunulabilir, İDARENİN RED GEREKÇESİ OLARAK GÖRMEDİĞİ BİR SEBEPTEN DOLAYI DAVA DİLEKÇESİNDE BU YÖNDE SAVUNMA YAPILAMADIĞI, İDARE MAHKEMESİNİN KENDİSİNİ KOMİSYON YERİNE KOYARAK BİR NEVİ İDARİ İŞLEM TESİS ETTİĞİNİ, İDARE MAHKEMESİNİN SADECE İPTAL DAVASINA KONU KOMİSYON KARARINDA YER ALAN GEREKÇELERİ DENETLEMEKLE YETKİLİ OLDUĞU, YETKİ GASPI YAPARAK KARAR GEREKÇESİ DIŞINA ÇIKAMAYACAĞI, BU ŞEKİLDE ANAYASA VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA OLAN ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ DİLE GETİRMEK SURETİYLE ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ EDİLEBİLİR, azlık oyu bu itiraza yol göstermektedir, konuya dair Danıştay, Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da eklenebilir, kuvvetle muhtemel İdare Mahkemesinin bu gerekçesi Danıştay tarafından incelenecek, yukarıda yazılı olan gerekçelerle hukuka aykırı görülüp bozma sebebi yapılacaktır. Umarım tez zamanda herkes açısından adalet tecelli eder.

 

This Post Has 3 Comments

 1. hukuksalyardim

  Emsal karar bulursam bu başlık altında paylaşacağım, elinde olan varsa buradan yazabilirsiniz

  1. Selami [hakan]

   Benim karar idi bu. Teşekkür ederim açıklamalar için.
   Aynı karar da bank asya ile ilgili de ceza davasının beraat kararı ve bu karar da bilirkişi raporu ve yapilan değerlendirme de hesabındaki artışın makul ve zaruri olduğu için sanığın yardım kastı ile hareket etmediği ve savunmasının samimi bulunduğu… olduğu halde bank asyayı da gerekçe göstermiş.
   Acaba hem kimse yok mu nun ohal de geçmemesi hem de ceza mahk kararına riayet etmedikleri ole ilgili danıştay vs kararı paylaşabilir misiniz.

   1. hukuksalyardim

    Denk gelirsem paylaşacağım umarım Danıştay’dan döner görevinize iade edilirsiniz

Bir cevap yazın