You are currently viewing Sendikaya Üye Olmayı Tavsiye Etmek ve İdare Mahkemesi Değerlendirmesi

Sendikaya Üye Olmayı Tavsiye Etmek ve İdare Mahkemesi Değerlendirmesi

Sendikaya Üye Olmayı Tavsiye Etmek ve İdare Mahkemesi Değerlendirmesi

Ekte bilgileri İdare Mahkemesi kararına göre sendikaya üye olmayı tavsiye etmek irtibat ve iltisak sebebi olarak sayılmıştır, dosyadaki diğer kriterlerle birlikte dava red sebebi olmuştur, AYNI KARARDA YER ALAN VE AZLIK OYUNA GÖRE sendikaya üye olmayı tavsiye etmek hayatın normal akışı içerisinde gerçekleşen bir olay olduğu kabul edilerek irtibat ve iltisak nedeni olarak görülmemiştir, ceza mahkemesi kararlarında kişi hakkındaki diğer delillerle birlikte bu durumun değerlendirmesi yapılmaktadır, tek başına olması halinde bir anlam ifade etmesi zordur, azlık oyunda yer alan tespitler önemlidir ve yerindedir, esasen zamanında suç teşkil etmeyen yasal eylemlere aracılık etmenin irtibat ve iltisak sebebi olarak kabul edilmesi hukuki açıdan problemlidir, adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir, kuvvetle muhtemel Danıştay bu dosyalarda adil ve vicdanları tatmin edecek bir duruş sergileyecektir, umutluyum, her ne kadar bugüne kadar istenilen, arzu edilen kararlar çıkmasa da mağduriyetlerin bir şekilde giderileceğini düşünüyorum. Bu noktada Danıştay’a büyük görev düşmektedir, sorumluluğu yüksektir, inanıyorum idare mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin dava red kararları dönecektir, Ohal komisyonunun son zamanlarda verdiği göreve iade kararları maalesef mahkemelerden çıkmamaktadır, mahkemeler idarenin de ötesine geçerek çok katı degerlendirme yapmaktadırlar, inanıyorum ki bu kararlar Danıştay’dan dönecektir, öyle olmasını umut ediyorum. Sonuç olarak aynı fiille suçlanan kişiler azlık oyunu emsal olması adına hem ceza mahkemesine hem de idare mahkemesine sunabilir, azlık oyunun dikkate alınıp alınmayacağı farklı bir konudur, burada önemli olan husus incelemeyi yapacak yargı makamının dikkatine sunmak, belki de azlık oyu doğrultusunda veya azlık oyundaki tespitlerden istifade edilerek karar verilecektir, degerlendirmenin ne yönde olacağını kimse bilemez, bu sebeple durumunuza uyan tüm kararlar ekte sunulmalıdır. Umarım tez zamanda herkes açısından adalet tecelli eder.

(Ankara 19.İdare Mahkemesinin 24.01.2018 tarihli, 2018/5736 Esas, 2020/430 Karar numaralı kararı)

Karar resim olarak forumda paylaşılmıştır.

This Post Has One Comment

Bir yanıt yazın