You are currently viewing AYM: SEGBİS adil yargılama ihlalidir

AYM: SEGBİS adil yargılama ihlalidir

….

KANUNLA DÜZENLENDİ

Şunu hemen belirteyim ki AYM son dönem dikkat çeken çok önemli kararlara imza atıyor…

Dün açıkladığı kararı da toplum diline “dijital sorgulama, yargılama” olarak giren Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ilgili…

Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere bazı kanunlarda yapılan düzenleme ile ifade ve sorgu işlemleri ile duruşmaların video konferans yoluyla gerçekleşmesinin önü açılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı veya mahkemenin yargı çevresi dışında bulunan veya hazır bulunmasında sorun teşkil eden şüpheli, sanık, tanık, şikayetçi dahil yargılamanın taraflarının video konferans yoluyla dinlenmelerinin ve ifadelerinin alınmasının önü açılmıştı.

Bazı duruşmalarda sanıklar SEGBİS’in kendilerinin başka illere gönderilmesinin bir aracı haline getirildiğini, mahkeme salonlarından uzaklaştırıp, cezaevlerinden duruşmalara katılmaları sağlanarak psikolojik baskı aracına dönüştürüldüğünü ileri sürüyordu.

KENDİ KARARINI BOZDU

Buna ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne de iki başvuru yapılmıştı.

AYM Genel Kurulu iki başvuruyu dün sonlandırdı ve SEGBİS’in “adil yargılama hakkının ihlalini” kabul etti

AYM dünkü kararı ile daha önce SEGBİS ile ilgili “ceza muhakemesi ilkelerine uygun olduğu” yönünde geçmişte verdiği kararını da revize etti.

AYM ceza infaz kurumunda bulunan iki kişinin mahkemeye gitmek istedikleri halde, buna imkan tanınmayıp SEGBİS üzerinden ifadelerinin alınmasına karşı açtığı davayı sonuçlandırırken bir noktanın önemine işaret etmekten de geri durmadı.

HAK SEGBİS İLE SINIRLANAMAZ

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nin (UYAP) bir parçası olan SEGBİS’in adil yargılama hakkı bağlamında sağladığı yararları inkar etmedi, sistemin geliştirilerek uygulanmaya devam edilmesinin önemi konusundaki görüşünü kayda geçirdi…

Ancak hemen ardından “tarafların duruşmada hazır bulunma hakkı” açısından konuyu kararında ele alıp şu hükme vardı:

“Kişinin duruşmada bizzat hazır bulunma hakkına belirli ölçüde sınırlama getiren bir uygulama olan SEGBİS vasıtasıyla duruşmaya katılımının sağlanmaya çalışılmasının kanun tarafından öngörülme, haklı bir sebebe dayanma ve ölçülülük ilkesine aykırı olmama koşullarına uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekir.”

SEGBİS’in ancak zorunlu görüldüğü durumlarda uygulanması gerekli bir sistem olduğuna da işaret etti.

Muharrem Sarıkaya, Habertürk

Bir yanıt yazın