Kollukta "ifade sah...
 

Kollukta "ifade sahibi" olarak alınan beyanların tanık delili niteliğinde olmadığından yargılama aşamasında doğrulanmaması halinde bu ifadelere dayanılarak mahkumiyet kararı verilemez.

1 Yazılar
1 Üyeler
0 Likes
181 Görüntüleme
hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Illustrious Member Admin
Katılım: 3 sene önce
Gönderiler: 2278
Konu başlatıcı  

Nitekim Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 18.12.2018 tarihli 2018/4034 Esas ve 2018/5196 Karar sayılı kararı; "...a) CMK’nın 43/5 maddesi gereğince, tanıklık Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme huzurunda yapılabileceği, kolluktaki “ifade sahibi” olarak alınan beyanların tanık delili niteliğinde olmadığı gözetilerek, başka dosya sanığı olduğu anlaşılan ...'nün 06.09.2016, ...’nin, ...'in 07.09.2016, ...’in, ...’ın 08.09.2016, ...’ın, ...'ın 09.09.2016, ...’un 21.09.2016 tarihinde kolluk alınan beyanları, kovuşturma aşamasında usulüne uygun olarak tanık sıfatıyla dinlendikleri oturumda kabul etmemeleri karşısında hükme esas alınması... Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, bu sebeplerden dolayı hükmün CMK'nın 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ..." şeklindedir.

      Aynı şekilde Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 16.05.2019 tarihli 2018/4140 Esas ve 2019/3577 Karar sayılı kararı da; "... Başka dosya sanığı olduğu anlaşılan ...'nün 06.09.2016, ..., ..., ... ile ...'in 07.09.2016, ... ve ...’ın 08.09.2016, ... ve ...’ın 09.09.2016, ...’un ise 21.09.2016 tarihinde kolluk tarafından ifade alma tutanağı başlığı altında ve ifadesi alınan olarak alınan beyanlarını, kovuşturma aşamasında tanık sıfatıyla dinlendikleri oturumda kabul etmemeleri karşısında beyanlarının delil olarak değerlendirilmeyeceği ve hükme esas alınamayacağı cihetle, ... Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, bu sebeplerden dolayı hükmün CMK'nın 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ..." şeklindedir.


   
Alıntı
Konu Etiketleri

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

İzin verilen maksimum dosya boyutu 1MB

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: