Bylock ile garson k...
 

Bylock ile garson kodlaması ile ilgili Yargıtay kararı

1 Yazılar
1 Üyeler
0 Reactions
508 Görüntüleme
hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Illustrious Member Admin
Katılım: 4 yıl önce
Gönderiler: 2279
Konu başlatıcı  

3. Ceza Dairesi 2022/7535 E. , 2022/4211 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Silahlı terör örgütüne üye olma
Hüküm : CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince beraatine dair karar

Dosya incelendi, gereği düşünüldü;
O yer Cumhuriyet savcısının temyiz dilekçesi ile süresinde temyiz talebinde bulunduğu anlaşılmakla tebliğnamede ret isteyen görüşe iştirak edilmemiştir.
Oluş, iddia, mahkeme kabulü ve tüm dosya kapsamına göre;
Bozma üzerine yapılan yargılama sonucunda; sanık hakkında her ne kadar ByLock ID numarası tespit edilemediğinden ByLock tespit değerlendirme raporunun temin edilememesi neticesinde alınan bilirkişi raporunda da sanık tarafından kullanılmış olabilecek herhangi bir ID numarası ile bağ kurulamadığına istinaden sanığın silahlı terör örgütü üyesi kabul edilemeyeceği gerekçesi ile beraat kararı verilmiş ise de, polis memuru olan sanık hakkında alınan veri inceleme raporu kapsamında sanığın SAY A grubunda örgüte bağlılığı tam olarak sınıflandırılması, dosyaya gelen HTS ve HIS CGNAT kayıtlarının mukayesesinde sanığın görev yaptığı yerler ile hedef IP'lere bağlanma yerlerinin örtüşmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde, öncelikle ilgili yerlerden mümkün olması halinde ByLock tespit değerlendirme tutanağının getirtilmesi, mümkün olmaması halinde ise veri inceleme tutanağında yer alan hususlar gözetilerek UYAP örgütlü suçlar soruşturma bilgi bankasından sanık hakkında herhangi bir ifade yahut beyan olup olmadığı da araştırılıp varsa denetime imkan verecek şekilde dosya içerisine konularak, CMK'nın
217. maddesi uyarınca duruşmada sanık ve müdafiine okunup diyecekleri sorulduktan sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, ilk derece Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten BOZULMASINA, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun 304. maddesi uyarınca dosyanın Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE 30.06.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


   
Alıntı

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

İzin verilen maksimum dosya boyutu 1MB

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: