You are currently viewing GARSON KODLAMASI VE BEKLETİCİ MESELE

GARSON KODLAMASI VE BEKLETİCİ MESELE

Garson kodlaması ile ilgili İdare Mahkemelerince karar verilmeye devam edilmektedir, bugüne kadar davalar red edildi, birkaç Mahkeme kararında garson kodlamasının soyut ve yetersiz olduğunu dile getiren azlık oyları oldu, Ankara 25. İdare Mahkemesince verilen red kararındaki azlık oyunda BU SEFER GARSON KODLAMASI İLE İLGİLİ DEVAM EDEN CEZA MAHKEMESİNİN SONUCUNUN BEKLENİLMESİ GEREKİR GEREKÇESİYLE AZLIK OYU VERİLMİŞTİR, esasen ceza yargılaması devam eden tüm dosyalarda BEKLETİCİ MESELE yapılması gerekir, BEKLETİCİ MESELE yapıldığı zaman ceza mahkemesince beraat kararı verilmesi davacının elini güçlendirecek, davanın reddini zorlaştıracaktır…

Bir cevap yazın