AYM'nin ihraçlara ilişkin kararı ne anlama geliyor?

1 Yazılar
1 Üyeler
0 Likes
583 Görüntüleme
hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Gönderiler: 2278
Illustrious Member Admin
Konu başlatıcı
 

AYM'nin ihraçlara ilişkin kararı ne anlama geliyor?
Anayasa Mahkemesinin, 7086 sayılı Kanun kapsamında ihraç edilen personelle ilgili önemli bir karar aldığı belirtiliyor.

Almanya'nın finanse ettiği DW Türkçe'de yer alan habere göre, Anayasa Mahkemesi 7086 sayılı Kanunun 1. maddesinde yer alan "üyeliği, mensubiyeti" ibarelerinin iptaline karar vermiştir.

7086 sayılı Kanun, OHAL döneminde çıkarılan 686 sayılı KHK için çıkarılmıştı. 7086 sayılı Kanun 8 Mart 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kanunun 1. maddesi şu şekildedir:
"MADDE 1- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir."

Anayasa Mahkemesinin yukarıda yer verilen 1. maddede yer alan "üyelik ve mensubiyet" ibarelerini; bir kişinin yasadışı bir oluşuma üye sayılıp sayılmayacağına "olağan dönemde" yargının karar vereceği gerekçesiyle iptal ettiği belirtiliyor. Ancak yüksek mahkeme, madde yer alan "iltisak" ve "irtibat" ibarelerini ise iptal etmediği belirtiliyor.

DW Türkçe'de yer alan haberdeki gibi "iltisak" ve "irtibat" ibareleri iptal edilmediği için Anayasa Mahkemesi kararının, 7086 sayılı Kanun ile ihraç edilen personeli çok fazla etkilemeyeceği söylenebilir. Ancak, yine de 7086 ile ihraç edilen 4 bini aşkın kamu personelinden hangisinin üyelikten, hangisinin mensubiyetten, hangisinin iltisaktan, hangisinin irtibattan ihraç edildiği belli olmadığı için yeni bir hukuki karmaşa ortaya çıkabilecektir.

Ayrıca, ihraçlara ilişkin yürürlüğe konulan ve sonradan yasalaşan diğer KHK'larda iptal edilen ibarelerin aynısı kullanılmış olup, yukarıda yer verdiğimiz karar Yüksek Mahkemenin aynı konudaki diğer iptal davalarında vereceği kararlar bakımından emsal oluşturacaktır.

Memurlar.Net - Özel

 
Gönderildi : Haziran 29, 2021 6:13 am
Konu Etiketleri

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

İzin verilen maksimum dosya boyutu 1MB

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: