You are currently viewing İdari Yargılamada Ceza Mahkemesinin Sonucunun Beklenilmesi

İdari Yargılamada Ceza Mahkemesinin Sonucunun Beklenilmesi

Kamu görevinden ihraç edilen kişi hakkında aynı zamanda devam eden ceza yargılaması varsa idari davada ceza mahkemesinin vereceği kararın BEKLENİLMESİ gerektiği yönünde talepte bulunulması gerekmektedir, çünkü kurum eğer ceza yargılamasında konu edilmiş eylemlerden dolayı ilgiliyi kamu görevinden ihraç etmiş ise ceza mahkemesince verilecek nihai karar idari davada verilecek hükme etki edebilir. EĞER İLGİLİ İSNAT EDİLEN SUÇU İŞLEMEDİĞİ GEREKÇESİYLE CEZA MAHKEMESİ BERAATİNE KARAR VERDİ İSE BU KARAR İDARE MAHKEMESİNİ BAĞLAYACAKTIR, ceza mahkemesi maddi gerçeği araştırır, ceza mahkemesi kararıyla GERÇEK ORTAK çıkmıştır, idare mahkemesi bu gerçekliğe aykırı olacak şekilde hüküm veremez, DANIŞTAY İÇTİHATLARI da bu yöndedir, her ne kadar irtibat ve iltisak yönünden değerlendirme yapılıyor olsa da CEZA MAHKEMESİNİN EYLEMLE İLGİLİ VERDİĞİ KARAR, ÖZELLİKLE EYLEMİN SÜBUTA ERMEDİĞİ KONUSUNDA YAPTIĞI TESPİT İDARE MAHKEMESİNİ BAĞLAYACAKTIR, İdare Mahkemesi isnat edilen fiilin sübuta erdiğini iddia edemez, FİİLE DAYANAMAZ, örnek olarak ceza mahkemesi ilgilinin sohbete katılmadığını TESPİT EDİP  YÖNDE KARAR VERMİŞ İSE(DELİL YETERSİZLİĞİNDEN DEĞİL) bu karar hüküm idare mahkemesini bağlayacaktır, bu sebeplerden dolayı ceza mahkemesinin sonucunun BEKLENİLMESİ gerekir, HUKUKEN VE MANTIKEN OLMASI GEREKENDİR, forumda paylaştığım idare mahkemesi kararında yer alan azlık oyu da bu yöndedir. İdari Mahkemelerinden bu yönde talepte bulunulabilir.

This Post Has 2 Comments

  1. Engin

    Bu durumda delil yetersizliginden beraat bir işe yaramiyor demekki

  2. Erhan

    Bu yazınızda belirttiğiniz Danıştay içtihatlarından bir örnek(sayı tarih vs.) verebilir misiniz? Aradım ama maalesef bulamadım.

Bir yanıt yazın