You are currently viewing Geçici durumlar hariç sendika üyeliği irtibat ve iltisak için yeterlidir

Geçici durumlar hariç sendika üyeliği irtibat ve iltisak için yeterlidir

Ekte yer alan idare mahkemesi kararında sendika üyeliği arızi durumlar haricinde irtibat ve iltisak için yeterli olduğu ifade edilmiştir, karar incelendiğinde İdare Mahkemesi bu şekilde hüküm tesis ederken Ankara BİM 13. İdari Dava Dairesinin kararına dayanmaktadır, ESASINDA ARIZİ DURUMLAR HARİCİNDE SENDİKA ÜYELİĞİNİ İRTİBAT VE İLTİSAK İÇİN YETERLİ GÖREN ANKARA BİM 13. İDARİ DAVA DAİRESİDİR, bu noktada son zamanlarda OHAL KOMİSYONU BİLE SENDİKA ÜYELİĞİNİ İRTİBAT VE İLTİSAK SEBEBİ SAYMAZ İKEN MAHKEME KARARLARININ BU YÖNDE OLMASI ÇELİŞKİLİ BİR DURUM OLUŞTURMAKTADIR. Bu aşamada Danıştay kararı önem arz etmektedir, bildiğim kadarıyla sendika üyeliğine dair Danıştay kararı çıkmamıştır, daha doğrusu Ohal Komisyonu kararı üzerine başlatılan idari dava süreçleri Danıştay önüne yeni gelmeye başlamıştır, Danıştay kararını merakla bekliyorum, şahsi düşüncem Danıştay’ın sadece sendika üyeliğini irtibat ve iltisak için yeterli görmeyecektir, beklentim bu yöndedir, OHAL Komisyonu ile BİM arasındaki görüş farklılığı ne yönde giderilecektir zaman gösterecektir, BİM kararı da göstermektedir ki İdare Mahkemesi Kararıyla göreve iade edilenler açısından süreç devam etmektedir, İdare Mahkemesinin göreve iade kararları ilgili kurum tarafından istinaf edilmektedir, gördüğüm kadarıyla BİM iptal kararlarını kaldırmaktadır, bu halde ilgili tekrar görevden el çektirilmektedir, sıkıntılı bir durum söz konusudur, geriye dönük ödenen toplu maaşın faiziyle iadesi istenilmektedir, BU NEDENLE OHAL KOMİSYONU KARARIYLA GÖREVE KABUL EDİLENLER ŞANSLIDIR, İLGİLİ KURUM OHAL KOMİSYONU KARARININ İPTALİ AMACIYLA İDARE MAHKEMESİNE GİDEMEMEKTEDİR. Ohal komisyonunun göreve kabul kararı kesindir ve itiraza tabi değildir, Umarım tez zamanda herkes açısından adalet tecelli eder, en büyük dileğim budur.

Bir yanıt yazın