You are currently viewing AİHM; BAŞSAVCININ SÜRESİNDEN ÖNCE GÖREVDEN ALINMASI HAK İHLALİDİR

AİHM; BAŞSAVCININ SÜRESİNDEN ÖNCE GÖREVDEN ALINMASI HAK İHLALİDİR

AİHM; BAŞSAVCININ YASAL REFORMLARA İLİŞKİN GÖRÜŞ AÇIKLAMASI NEDENİYLE GÖREVİNDEN ALINMASI HAK İHLALİDİR

AİHM’in 05.05.2020 tarihli kararına göre; Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Başsavcılığı yargıyı etkileyen yasal reformlara ilişkin mesleki kapasitesinde kamuya açıkladığı görüş ve tutumlar nedeniyle görev süresinin sona erdirilmesi hak ihlalidir.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%223594/19%22]}

 

Bir yanıt yazın