Propaganda suçuna d...
 

Propaganda suçuna dair bozma kararı


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 2 sene önce
Gönderiler: 2272
Konu başlatıcı  

 

16. Ceza Dairesi 2018/3951E. , 2020/5666K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi Ağır Ceza Mahkemesi

Suç : Terör örgutu propagandası yapmak

Hukum : 3713 sayılı TMK 7/2, TCK'nın 62, 50/1-a, 52/2, 52/4 maddeleri uyarınca mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği duşunüldu”

Sanığın, PKK/KCK terör örgutu elebaşısı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişini protesto etmek amacıyla duzenlenen yuruyuş ve basın açıklaması sırasında grupla bırlıkte “byi serok apo” şeklinde slogan attığı somut olayda;

Ayrıntıları Datremızın 09 02 2016 tarih ve 2015/7466 Esas 2016/1025 Karar sayılı kararında açıklandığı üzere; olay tarıhi ve yeri, sanığın muhatap kitle uzerindeki etkisi, atılan sloganın terör örgutunun cebir, şıddet ve tehdit içeren yöntemlerini öven, meşru gösteren ya da bu yöntemlere başvurulmasını teşvik eden bır muhteva da içermediğinin anlaşılması karşısında terör örgutu propagandası suçunun unsurlarının oluşmadığı ancak, atılan sloganın, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2007/9-69-99 sayılı ve Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 05 06.2002 tarih 5079 6668 sayılı kararlarında da işaret olunduğu uzere TCK'nın 215. maddesinde duzenlenen “kamu duzeni açısından açık ve yakın bır tehlikenin ortaya çıkması halınde suçu ve suçluyu övme” suçunun oluşacağı, bu husustaki takdır ve değerlendirmenin mahkemeye art olduğu da gözetilerek, TCK'nın 215 maddesinde tanımlanan suçu ve suçluyu övme suçunun unsurları ve cezalandırılma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği tartışılarak sanığın hukukı durumunun takdır ve tayını yerine yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanığın temyız itirazları bu itibarla yerinde görulmuş olduğundan hukmun bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 18.11 2020 tarıhınde oybırlığıyle karar verildi.

 


Alıntı
Konu Etiketleri

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

İzin verilen maksimum dosya boyutu 1MB

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: