2015 yılı öncesine ...
 

2015 yılı öncesine dair eylemlerin dikkate alınarak mahkûmiyet hükmü verilemez


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 1 sene önce
Gönderiler: 2108
Topic starter  

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 11.12.2018 Tarih, 2018/4525 Esas ve 2018/4982 Sayılı İlamında; “…sanığın kovuşturma aşamasında 2011-2015 yılları arasında örgüte bağlı evlerde kaldığını beyan etmesinin örgüt üyeliği açısından tek başına yeterli bir delil olmayacağı, …eksik araştırmayla yazılı şekilde karar verilmesi kanuna aykırı görülmekle, 02.07.2012 gün ve 6352 sayılı Kanunun 99. maddesi ile 5271 sayılı CMK'nın 308. maddesine eklenen 2 ve 3. fıkra hükümleri uyarınca itiraz konusunun değerlendirilip, önceki kararda değişiklik yapılmasını gerektiren herhangi bir nedenin bulunmadığı,” şeklindeki açıklaması ise 2011-2015 yılları arasında yapıya ait evlerde kaldığını açıkça kabul eden sanığın bu eyleminin örgüt üyeliğine delil olamayacağını açıkça kabul etmiştir.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 2018/106 Esas, 2018/1709 Karar ve 29.05.2018 Tarihli ilamında, tanık beyanlarının TARIHSEL DÖNEM ITIBARIYLE nasıl değerlendirilmesi gerektiği şu şekilde açıklanmıştır:"...Tanıklar Emre Mert ve Ümit Kocabıyık'ın sanığın örgütsel faaliyetine ilişkin anlatımlarının 17/25 Aralık 2013 tarihi ve öncesine ilişkin olması karşısında.... kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA..." şeklinde karar verilmiştir.


Alıntı
Konu Etiketleri

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

İzin verilen maksimum dosya boyutu 1MB

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: