2014 yılı öncesi ey...
 

2014 yılı öncesi eylemlerin suç oluşturmayacağı ile yer ve zaman içermeyen duyuma dayalı tanık beyanlarının hükme esas alınamayacağına dair


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 10 ay önce
Gönderiler: 1407
Topic starter  

16. Ceza Dairesi 2019/6390 E, 2020/5903 K. Tarih :24.11.2020

Karardan;

c) Sanık... ile ilgili olarak;

aa) Oluş ve mahkeme kabulüne göre; suç tarihi itibariyle örgütsel bağını ortaya koyan herhangi bir kod adı veya örgütsel iletişim ağı kullandığı saptanamayan sanığın; yargılama aşamasında duruşmada vermiş olduğu ifadesinde özetle “17/25 Aralık sürecinden sonra örgütle iltisaklı Ordu İşadamları Dernek üyeliğinden noter kanalı ile istifa ettiğini” söylemesi, sanığın örgüt üyeliğine esas alınan faaliyetlerinin neredeyse tamamının, “örgütün kamuoyunca bilinmeye başladığı tarihten önce gerçekleşen eylemler” olması, duruşma tutanaklarında yer aldığı üzere anıkların bir çoğunun beyanlarının bizzat görguye dayalı olmayıp duyum sonucu oluşan yorum niteliğinde beyanlar olması, aleyhe ifade bulunan anıklardan ... ile husumetli bulunması nazara alındığında;

Öncelikle sanığın, Ordu Sanayi İşadamları Derneği üyeliğinden istifa edip etmediği, Noter kanalıyla istifa etmiş ise hangi tarihte istifa ettiği, buna ilişkin belgelerin onaylı bir örneğinin dosyaya temini, sanığın “örgütün kamuoyunca artık bilinir hale geldiği tarihten sonra bile örgütsel toplantılara katılıp katılmadığının” şüpheye yol açmayacak şekilde belirlenerek sanığın hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma sonucunda yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine yönelik hüküm kurulması,

 

 


Alıntı

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

İzin verilen maksimum dosya boyutu 1MB

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: