Muayenesiz araca kesilen trafik cezası 'emsal' karar ile iptal edildi  


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 8 ay önce
Gönderiler: 1126
Topic starter  

T.C.

NEVŞEHİR

SULH CEZA HÂKİMLİĞİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO    : 2020/**** D.İş

HAKİM    : ********

KATİP    : ********

İTİRAZ EDEN    : ***********

VEKİLİ    : Av. İSMAİL ÇELİK

KARARINA

İTİRAZ EDİLEN    : NEVŞEHİR TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İTİRAZIN KONUSU    : Nevşehir Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen 07/06/2020 tarih ve MA 56125117 seri nolu trafik idari para cezasına itiraz 

İTİRAZ TARİHİ    : 15/06/2020

KARAR TARİHİ    : 13/10/2020

İtiraz eden ********** vekili Av. İsmail ÇELİK'in Hâkimliğimize vermiş olduğu 15/06/2020 havale tarihli itiraz dilekçesi Hâkimliğimizin yukarıdaki değişik iş numarasına kaydı yapılarak,  itiraz edenin itiraz dilekçesi ve dosyadaki tüm bilgi ve belgeler incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İtiraz eden itiraz dilekçesinde özetle; hakkında düzenlenen  07/06/2020 tarih ve MA 56125117 seri nolu trafik idari para cezasının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünün 18/06/2020 havale tarihli yazısında özetle;  07/06/2020 günü ******** plakalı aracın geçerli muayenesinin bulunmadığının tespiti üzerine 2918 sayılı KTK. 34. (Araç muayene süresini geçirmek) maddesi gereği  ******* isimli şahsa, 07/06/2020 tarih ve MA 56125117 seri ve sıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendiğini belirtmiştir.

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, araç muayene istasyonlarının açılması, işletilmesi ve araç muayenesi hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince muayene süresi gelen araçların muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir." hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde; 

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 03/04/2020 tarihinden 03/07/2020 (saat 23:59) tarihine kadar olan sürede muayenesi dolan taşıtların 17/08/2020 (saat 23:59)tarihine kadar (sonradan süre 30 Eylül tarihine kadar uzatıldı) muayenesinin yaptırılması halinde gecikme bedeli alınmaması,

İçişleri Bakanlığı'nın 27/03/2020 tarih ve 6008 sayılı Genelgesi çerçevesinde 21/03/2020 (23:59)tarihinden sonra araç muayenesinin süresi dolan ve muayeneye gidemeyen araç sahiplerinden yaşı 65 ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlıkları bulunanlara, yukarıda sayılan hükümlerin 22/03/2020 tarihinden itibaren uygulanması, 65 yaş üstünde ise 22.03.2020- 03/07/2020 arası) yönünde karar alındığı görülmektedir.

Yukarıdaki delil ve belgeler ile tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesi sonucu; 03/04/2020 tarihli 31088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Araç muayene istasyonlarının açılması, işletilmesi ve araç muayenesi yönetmeliğinde yapılan değişiklikte herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Muayene süresi 03/04/2020 ile 03/07/2020 tarihleri arasında dolan tüm taşılar, muayenesini 17 Ağustosa kadar (Bakanlık daha sonra 03/04/2020 -03/07/2020 tarihleri arasında muayene süresi dolan taşıtlara 30 Eylüle kadar süre tanıdı) gerçekleştirebileceklerdir. Bu yönüyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2020/11 sayılı genelgesinde herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Sadece 65 yaş üstü kişiler açısından söz konusu süre 3 Nisandan değil, 22 Marttan itibaren başlamaktadır.

Muterizin aracının muayene süresi 04/06/2020 tarihinde dolması ile genelgede belirtilen tarihler arasında olup, gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere itiraz eden hakkında uygulanan idari para cezası usul ve yasaya aykırı olduğundan, iptali yönünde aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

KARAR: Ayrıntısı yukarıda açıklandığı üzere;

1-  İtiraz eden ******** vekili Av. İsmail ÇELİK'in 15/06/2020 havale tarihli dilekçesi ile yapmış olduğu İTİRAZIN KABULÜ ile, Nevşehir Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen 07/06/2020 tarih ve MA 56125117 seri nolu trafik idari para cezasının İPTALİNE,

2--Karara itiraz eden ******** kendisini vekil ile temsil ettirmiş olduğundan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14/5 maddesi gereğince 288,00 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak itiraz eden ********'e verilmesine,

3- Kararın gereği için Nevşehir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne tebliğine,

4-Karardan bir suretin itiraz edene tebliğine,

Dair, tarafların yokluğunda 5326 sayılı yasanın 28/10 maddesi gereğince KESİN olarak karar verildi.

Katip 
 e-imzalıdır

Hakim 
e-imzalıdır 


Alıntı
Paylaş: