Güvenlik Soruşturması Hk.  


cimke
(@cimke)
Yeni Üye
Katılım: 8 ay önce
Gönderiler: 10
Topic starter  

Mustafa Bey Merhaba,

Olumsuz güvenlik soruşturmasına istinaden açmış olduğum davada mahkeme iptal kararı verdi. Ama karar üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen kurum tarafından işe başlatılmadım. Kurum mahkeme kararındaki ''Belirtilen hukuki çerçevede konu incelendiğinde, dava konusu işlemin dayanağı yasa kuralının Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi nedeniyle dava konusu işlemin iptali yönünde verilen iş bu kararın, davacının hiç bir işleme gerek olmadan doğrudan kamu görevine atanması sonucunu doğurmayacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Anayasa Mahkemesi kararında belirtildiği üzere yeterli güvenceleri sağlayacak yeni bir yasal düzenleme yapılması durumunda, bu yasal düzenlemeye göre davacının durumunun davalı idarece makul bir süre içinde yeniden değerlendirmeye tabi tutulabileceği ve bu değerlendirmenin sonucunda davacının uyuşmazlığa konu kamu görevine atanıp atanamayacağına ilişkin yeniden bir işlem tesis edilmesi gerektiği kuşkusuzdur. Ayrıca, yeni yasal düzenleme uyarınca yapılacak değerlendirmenin sonucunda davacı açısından yine olumsuz bir sonucun ortaya çıkması halinde, bunun yargısal denetiminin mümkün olması nedeniyle, davacının durumunun yeniden değerlendirilmesi davacıyı güvencesiz bırakmadığı gibi, Anayasa Mahkemesinin aktarılan gerekçesi karşısında bu durum, bir hak ihlali de doğurmamaktadır.'' gibi ifadelerin çelişkili olduğunu belirterek tavzih talebinde bulundu. Kurumun bu dilekçesine karşı yapmam gereken bir işlem var mıdır, mahkeme bu dilekçeye istinaden çelişkileri düzeltip yeniden karar verir mi, yardımcı olur musunuz. 


Alıntı
Konu Etiketleri
hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 8 ay önce
Gönderiler: 1132
 
Gönderen: @cimke

Mustafa Bey Merhaba,

Olumsuz güvenlik soruşturmasına istinaden açmış olduğum davada mahkeme iptal kararı verdi. Ama karar üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen kurum tarafından işe başlatılmadım. Kurum mahkeme kararındaki ''Belirtilen hukuki çerçevede konu incelendiğinde, dava konusu işlemin dayanağı yasa kuralının Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi nedeniyle dava konusu işlemin iptali yönünde verilen iş bu kararın, davacının hiç bir işleme gerek olmadan doğrudan kamu görevine atanması sonucunu doğurmayacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Anayasa Mahkemesi kararında belirtildiği üzere yeterli güvenceleri sağlayacak yeni bir yasal düzenleme yapılması durumunda, bu yasal düzenlemeye göre davacının durumunun davalı idarece makul bir süre içinde yeniden değerlendirmeye tabi tutulabileceği ve bu değerlendirmenin sonucunda davacının uyuşmazlığa konu kamu görevine atanıp atanamayacağına ilişkin yeniden bir işlem tesis edilmesi gerektiği kuşkusuzdur. Ayrıca, yeni yasal düzenleme uyarınca yapılacak değerlendirmenin sonucunda davacı açısından yine olumsuz bir sonucun ortaya çıkması halinde, bunun yargısal denetiminin mümkün olması nedeniyle, davacının durumunun yeniden değerlendirilmesi davacıyı güvencesiz bırakmadığı gibi, Anayasa Mahkemesinin aktarılan gerekçesi karşısında bu durum, bir hak ihlali de doğurmamaktadır.'' gibi ifadelerin çelişkili olduğunu belirterek tavzih talebinde bulundu. Kurumun bu dilekçesine karşı yapmam gereken bir işlem var mıdır, mahkeme bu dilekçeye istinaden çelişkileri düzeltip yeniden karar verir mi, yardımcı olur musunuz. 

Mahkeme karar verecektir, verdiği karara göre siz de itiraz edebilirsiniz, siz de kurumunuza dilekçe ile müracaat ederek işe başlatılmayı talep edebilirsiniz.


CevapAlıntı
Paylaş: