Gerekli şartları ta...
 

Gerekli şartları taşımayan personel istihdam edilmesi


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 2 sene önce
Gönderiler: 2272
Konu başlatıcı  

Sayıştay, Programcı kadrosuna atanmak için gerekli şartları taşımamasına rağmen bu kadroya atanan kişiyle ilgili kararında, kişinin kendi yükümlülüklerini yerine getirdiği için tazmin kararı verilemeyeceğini belirtti

Karardan;

Anılan kişiye, 01.01.2014 ile 31.12.2014 tarihleri arasında ödenen ücrete ilişkin olarak; 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin beşinci fıkrasında; “Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır.” denilmekte ve 657 sayılı Kanununun 4/B maddesinde, yürüteceği görev itibariyle sözleşmeli personel olabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılıp sözleşmesi feshedilen kişiye yapılan ücret ödemesinin geri alınabileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple, her ne kadar programcı kadrosu için gerekli olan şartlardan birini taşımasa da; sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdiğinden ...’a ödenen ücret kamu zararı oluşturmamaktadır.

Yılı 2014
Dairesi 7
Dosya No 44478
Tutanak No 47018
Tutanak Tarihi 4.12.2019


Alıntı

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: