Kodlama, tanık beyanları ile Bank Asya hesabına dair beraat kararı


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 10 ay önce
Gönderiler: 1382
Topic starter  

Hakkında Garson kodlaması, 2010-2014 yılları arasında  sohbete  ve kampa katılmaya dair iki tanık beyanı ile hareketsiz Bank Asya hesabı bulunan kişi ile yapılan yargılama sonucunda beraatine karar verilmiştir, kararın ilgili kısmı ektedir;

Bu kapsamda tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;sanığın konumu ve kişisel özellikleri de gözetilerek eylemlerinin fetö/pdy silahlı terör örgütüne sempati ve iltisak boyutunda kalmış olduğu anlaşılmakla, bu boyutu aşar nitelikte örgütün hiyerarşik yapısına organik bir bağ ile dahil olduğuna ya da eylemlerinin örgüte yardım suçunu işlediğini ispat etmeye yeterli olmadığı, sanığın cezalandırılmasının temel koşulunun, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlı olduğu, dolayısıyla sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve mahkumiyetine yeterli delil bulunmadığı, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı anlaşıldığından CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca sanığın beraatine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


Alıntı
Konu Etiketleri
Paylaş: