Danıştay Vergi Dava...
 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, kamu kurumlarının Anayasa'dan kaynaklı olarak vatandaşa yönelik kanun yolu, merci ve başvuru süresini belirtmediği hallerde davanın süresinde açılamayacağından bahsetmenin mümkün olmadığına hükmetti.


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 11 ay önce
Gönderiler: 1667
Topic starter  

Kamu kurumlarının vatandaşla olan işlemleri hakkında Danıştay'dan emsal karar!
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, kamu kurumlarının Anayasa'dan kaynaklı olarak vatandaşa yönelik kanun yolu, merci ve başvuru süresini belirtmediği hallerde davanın süresinde açılamayacağından bahsetmenin mümkün olmadığına hükmetti.

Kamu kurumlarının vatandaşla olan işlemleri hakkında Danıştay'dan emsal karar!

Bilindiği üzere, Anayasanın "Temel Haklar ve Ödevler" bölümünün 40 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, "DEVLET, İŞLEMLERİNDE, İLGİLİ KİŞİLERİN HANGİ KANUN YOLLARI VE MERCİLERE BAŞVURACAĞINI VE SÜRELERİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR." düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu düzenleme, ikincil bir yasal düzenlemeyi veya açıklamayı gerektirmeyecek düzeyde açık olmasına rağmen, idareler vatandaşlarla olan yazışmalarda gerek kanun yollarını, mercileri ve süreleri belirtmemektedir.

Hal böyle olunca, idarelerin vatandaşlarla olan işlemlerinde kişilerin bu durumdan kaynaklı eksik bilgilendirmeleri yargısal süreçlerde mevzuatta düzenlenen zamanaşımı sürelerine takılmakta, kişilerin yargı nezdinde dava açmalarını engel olmaktadır.

Bu noktada benzer şekilde yaşanan bir süreç Danıştay Vergi Dava Daireleri Kuruluna yansımıştır. İlgili mahkeme, idarelerin tüm işlemlerine rehber olacak nitelikte bir karar almıştır.

Mahkeme tarafından yapılan hukuki değerlendirmede özetle; devletin kurumları vasıtasıyla tesis edilen her türlü işlemde, bu işlemlere karşı başvurulacak yargı yeri ve idari makamlar ile başvuru süresini göstermesinin Anayasal bir yükümlülük olduğu, Anayasanın bağlayıcılığı karşısında yasama, yürütme ve yargı makamları ile her türlü kamu idaresinin uymasının zorunlu olduğu, bu nedenlerle idari makamlarca tesis edilen işlemlerde hangi kanun yolları ve mercilerine başvurulacağı hususu ile başvuru süreleri belirtilmemiş işlemlerde tebliğ ile dava açma süresinin başlamayacağını hükmetmiştir. Şayet idareler Anayasanın hükmüne aykırı şekilde bildirimde bulunur ise, davanın süresinde açılmayacağından söz edilemeyeceği ifade edilmiştir.

Karar her ne kadar Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından alınmış olsa bile, tüm kamu idarelerinin işlemlerinde uyması gereken bir kural olması bakımından büyük önem arz etmektedir. Kararın ilgili kısmı ektedir;


Alıntı
Konu Etiketleri
Paylaş: