Bank Asya hesabı il...
 

Bank Asya hesabı ile İltisaklı Kurumda SGK kaydı nedeniyle sözleşmenin yenilenmemesi işleminde hukuka uyarlık yoktur


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 1 sene önce
Gönderiler: 2176
Topic starter  

Karardan; 

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Dava konusu uyuşmazlıkta, davacı hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir finans kuruluşu olan
Asya Katılım Bankası . Şubesi nezdinde 24/05/2012 tarihinde hesap açtığı, hesabın rapor tarihi itibariyle
aktif olduğu, ayrıca FETÖ/PDY müzahiri olduğu gerekçesiyle 674 sayılı KHK'nın 19/1 maddesi uyarınca TMSF'ye
devredilen Kaynak Holding'te önceki yıllarda SGK kaydının bulunduğu yönündeki tespitler üzerine, güvenlik
soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılarak dava konusu işlemin tesis edildiği, davacı tarafından ise; 17-25 Aralıktarihinden çok önce 2008 yılında FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısını bilmediği Sürat Kargo'da 11 ay çalıştığı,
davacıya Bank Asya'da hesap açtırması gerektiği söylenmesi üzerine Bank Asya'da hesap açtırdığı, iş yerinden
istedikleri için bu hesabı açtırdığı, bu hesapta daha sonra hiç bir şekilde hareketlilik ve para giriş-çıkışı olmadığı,
para giriş-çıkışı olmadığı için hesabı kapattırmayı unuttuğu, 13/11/2018 tarihli Müflis Asya Katılım Bankası İflas
İdaresi tarafından davacıya verilen yazı da; "Hesap açılış tarihinden iş bu yazımız tarihine kadar ilgili müşteri
numarası altında yer alan cari katılma hesaplarında herhangi bir bankacılık işlemi bulunmadığından davacıya ekstre
verilemediğinin" bildirildiği, Sürat Kargo' dan ayrıldıktan sonra ise Evkur AVM ve daha sonra Unsped Gümrük
Müşavirliği'nde çalıştığı hususlarının ileri sürüldüğü görülmekte olup, davalı idarece, davacı ile ilgili ulaşılan bu
bilgilerin dışında davacının kurumun güvenliğini ihlal edebilecek hukuken kabul edilebilir somut bir tespitin
bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davacının iddiaları da dikkate alındığında güvenlik soruşturmasının olumsuzdeğerlendirilmesine neden olan bilgi notundaki çalıştığı yerlerin eski tarihli olduğu, 13/11/2018 tarihli Müflis Asya
Katılım Bankası İflas İdaresi tarafından davacıya verilen yazıdan da anlaşıldığı üzere Bank Asya'daki davacı adına
açılan hesapta hareketlilik olmadığı ve davacının daha sonraki çalıştığı yerler hakkında güvenlik soruşturmasının
olumsuz değerlendirilmesine ilişkin bir tespit bulunmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka ve
mevzuata uygunluk görülmemiştir.
Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İstanbul 12. İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Danıştay 12. Dairesi

2019/2980 Esas, 2019/5721 Karar No

10/09/2019 tarihli

 


Alıntı
Konu Etiketleri

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: