Zaman Gazetesi dağıtım işlerini takip etme, iltisaklı kurumda çalışma ile sohbetlere katılmaya dair


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 2 sene önce
Gönderiler: 2272
Konu başlatıcı  

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinin 2018/799 Esas, 2019/433 Karar sayılı ve 21.03.2019 tarihli kararında; "..., sanık....Didim ilçesinde Zaman Gazetesinin abone dağıtım işlerini takip eden SGK kaydı ile ilgili şirkette çalışma kaydı bulunan konumu dışında fetö/pdy silahlı terör örgütünün adına örgüt hiyerarşisinde yer alarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna dair mahkumiyetini gerektirecek süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik kapsamındaki örgütsel faaliyetlerinin bulunmadığı, sanığın SGK kaydı ile fetö iltisaklı işyerinde çalışmış olması ve birkısım sohbet toplantısına katılımcı olarak katılmış olması hususu değerlendirildiğinde, Yargıtay içtihatları da gözetildiğinde, sanığın eyleminin örgüte sempati boyutunda kaldığı, mahkumiyetine yetecek derecede her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı bir delil bulunmadığı anlaşılmakla delil yetersizliğinden 5271 Sayılı CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince atılı suçtan beraatine,.." denilerek Yerel Mahkemece verilen ceza kaldırılarak sanık hakkında beraat kararı verilmiştir.


Alıntı

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: