Garson kodlamasına dair BAM kararı


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 10 ay önce
Gönderiler: 1372
Topic starter  

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin 7.6.2018 tarih, 2017/3489 E. ve 2018/1662 K. sayılı ilamında: “…Dava; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçuna ilişkindir. Soruşturma aşamasında alınan tanık beyanlarının duyumdan ibaret olduğu, herhangi bir vakıaya dayanmadığı, dolayısıyla soyut beyanlar olduğu, kaldı ki kovuşturma aşamasında da bu ifadelerin tanıklar tarafından doğrulanmadığı, ayrıca HER NE KADAR MAHREM İMAM OPERASYONUNDA ELE GEÇEN FİŞLEME BİLGİLERİNE GÖRE ÖRGÜT TARAFINDAN "FETÖ MENSUBU OLUP HER ŞEYİYLE TESLİM OLAN ANCAK YÖNETİCİLİK VASIFLARI OLMAYAN POLİS MEMURUNU İFADE ETTİĞİ" ŞEKLİNDE TANIMLANAN SAY KODU İLE FİŞLENMİŞ İSE DE, BU BİLGİYİ TEYİT EDER NİTELİKTE DOSYA İÇERİSİNDE SOMUT BAŞKACA BİR DELİL BULUNMADIĞI, bu itibarla sanığın atılı suçu işlediği hususunda şüphe oluştuğu, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereğince sanığın üzerine atılı suçtan mahkumiyetine Yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği anlaşıldığından beraatine ilişkin karara yapılan istinaf talebinin reddi gerekir…” denilmiş ve Cumhuriyet Savcısının Yerel Mahkeme beraat kararına karşı yaptığı istinaf başvurusu kesin olmak üzere esastan reddedilmiştir.


Alıntı
Konu Etiketleri
Paylaş: