Bank Asya hesap hareketlerine dair BAM'ca verilen beraat kararları


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 2 sene önce
Gönderiler: 2272
Konu başlatıcı  

Bursa bölge adliye mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 04/03/2020 tarih, 2019/958 esas,
2020/358 karar, 05/03/2020 tarih, 2019/945 esas, 2020/375 karar ve 05/03/2020 tarih 2019/951
esas, 2020/378 karar sayılı ilamlarında özetle; "...Somut olayda, anılan örgütle irtibatlı Bank
Asya'ya talimat döneminde para yatıran sani in, 09/10/2007 tarihinde açılan maaş hesabına talimat dönemi öncesinde de para yatırdığı katılım hesabı açtı 1, bankanın TMSF'na devrine kadar ve
sonrasında hesabını açık tutarak bankacılık faaliyetlerine devam etti i, anılan rutin bankacılık
faaliyeti olarak değerlendirilen para yatırmanın dişinda irtibat ve iltisakını gösteren başkaca delil ve emarenin bulunmadığı, saniğin para yatırmasının örgüt liderinin talimatı ile gerçekle ti ine dair dosya kapsamına göre herhangi bir delil bulunmadı ı kanaatine varılmış olmakla ilk derece mahkemesinin kaldırılarak sanıkların beraatine karar verilmiştir, resim olarak ektedir;

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1390302703578873862?s=19

Bu konu 1 sene önce tarafından hukuksalyardim tarihinde düzenlendi

Alıntı
Konu Etiketleri

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: