Mahkûmiyet açısında...
 

Mahkûmiyet açısından tek ve belirleyici olan tanığın huzurda dinlenilmemesi adil yargılanma hakkının ihlalidir


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 10 ay önce
Gönderiler: 1380
Topic starter  

Mahkûmiyet açısından tek ve belirleyici olan tanığın huzurda dinlenilmemesi adil yargılanma hakkının ihlalidir.

Negulesku & Buliga v. Romanya
"mahkumiyette belirleyici tanık ve savunmaya soru sorma hakkı tanınmaması":

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-13151


Alıntı
Konu Etiketleri
Paylaş: