Kişi ile ilgili olarak yargılama süreci bir mahkûmiyet hükmü ile kesinlik kazanmadan suçla ilgili bir kanaat ifade edilmiş olunması masumiyet karinesinin ihlalidir


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 10 ay önce
Gönderiler: 1400
Topic starter  

Kamu otoriteleri ve görevlileri tarafından hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen kişi ile ilgili olarak yargılama süreci bir mahkûmiyet hükmü ile kesinlik kazanmadan suçla ilgili bir kanaat ifade etmiş olması ya da ceza yargılaması mahkûmiyet dışında bir kararla sona ermesine rağmen, sona ermeye ilişkin kararda sanığın suçlu olabileceğini ifade edilmiş olması durumunda Masumiyet karinesi ihlali söz konusu olur. Dolayısıyla mahkeme kararlarında, resmi yazılarda veya kamu görevlilerinin ifadelerinde sarf edilen söz veya ifadeler nedeniyle kişiler hakkındaki masumiyet karinesinin ihlal edilmemesi için kullanılan ifadeler de seçilerek, kelimelere azami dikkat edilmesi gerekir (Anayasa Mahkemesi 20.03.2014 başvuru no:2013/500) (AİHM. Panteleyenko v Ukraine 11901/02 [2006] ECHR 667)


Alıntı
Konu Etiketleri
Paylaş: