Bir kamu görevlisinin uzunca bir süre bazı meslekleri icra etmekten men edilmesini ceza hukuku anlamında bir ceza olarak nitelendirmiş ve bu türden bir cezaya AİHS’nin 6. maddesindeki tüm güvencelerin uygulanması gerekir


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 10 ay önce
Gönderiler: 1505
Topic starter  

AİHM, bir kamu görevlisinin uzunca bir süre bazı meslekleri icra etmekten men edilmesini ceza hukuku anlamında bir ceza olarak nitelendirmiş ve bu türden bir cezaya AİHS’nin 6. maddesindeki tüm güvencelerin uygulanacağına hükmetmiştir (Matyjek v. Poland, No. 38184/03, 24 Nisan 2007, § 53). Somut olayda ölünceye kadar sürecek olan (sadece “uzunca bir süre” değil) ve kamu görevi kapsamındaki tüm meslekleri (sadece “bazı meslekleri” değil) icra edememe cezası verilmiş olup, ayrıca 691 sayılı KHK’nın 6, 9 ve 10. Maddeleri ile noterlik, arabuluculuk ve bilirkişilik gibi serbest meslekleri icra etmesi de yasaklanmıştır. Hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık ve benzeri serbest meslekleri icra etmeleri dahi yasaklanmıştır. Suçlamanın niteliği ve cezanın ağırlığı dikkate alındığında, kamu görevinden çıkarma cezası “ceza hukuku anlamında bir ceza” olup (ayrıca bkz. Engel and others v. Netherlands; Öztürk v. Germany), bu tür cezalara ceza hukukuna dair tüm güvencelere (AİHS m. 6 §§ 1, 2, 3) saygı gösterilmek kaydıyla hükmedilebilir.


Alıntı
Konu Etiketleri
Paylaş: