Mahkumiyet hükmünün sanık veya müdafiinin sorgulama ya da sorgulatma imkânı bulamadığı kimseler tarafından verilen ifadelere dayandırılmış olması adil yargılanma hakkının ihlalidir


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 1 sene önce
Gönderiler: 2097
Topic starter  

Anayasa Mahkemesi'nin 30.12.2014 tarih ve 2013/2630 başvuru no'lu Ali Rıza Telek kararında; "İlk
Derece Mahkemesi yalnızca başka davaların hazırlık soruşturması sırasında dinlenen ve başvurucu ile yüzleşmesi olanağı olup olmadığı araştırılmamış olan sanıkların beyanlarına dayanarak başvurucunun cezalandırmasına karar vermiştir. Mahkumiyet sadece başvurucunun soruşturma veya yargılama
aşamasında sorgulama veya sorgulatma imkânı bulamadığı kimseler tarafından verilen ifadelere dayandırılmış olduğundan ve savunma haklarının korunması için hiçbir tedbir alınmadığından başvurucunun hakları Anayasa'nın 36. maddesindeki güvencelerle bağdaşmayacak ölçüde
kısıtlanmıştır" denilmektedir.


Alıntı
Konu Etiketleri

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: