İHAM başkanı Spano'nun hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına ilişkin makalesi

hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin

İHAM başkanı Spano'nun hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına ilişkin makalesi ( https://t.co/ssrt8uh1pq) Turkiye'dedarbe sonrası tutuklanan hakim/savcı başvurularına ilişkin bir başlığa da yer vermiş

SPANO

4.2 | AİHS'nin 5.Maddesi uyarınca tutuklu yargıçlar tarafından açılan davalarda yargı bağımsızlığı Hukukun üstünlüğünün giderek artan normatif etkisi, Mahkeme'nin tutukluluğuna ilişkin davalarda yer alan yargı bağımsızlığı ilkesiyle ilgili son kararlarında açıkça görülmüştür. Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'deki hakimler; Sözleşmenin 5. Maddesi kapsamında incelenen başvurular. Bu kararlarda Mahkeme, Sözleşme'nin 5 1 $ 'lık kısmının ihlal edildiğini tespit ederken, adaletin garantörü olarak hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir Devlette temel bir değer olan yargı toplumundaki özel rolünü vurgulamıştır. görevlerini yerine getirmede başarılı olmak için halkın güvenini kazanmalıdır. İç hukukun yargı mensuplarına, görevlerini bağımsız olarak yerine getirmelerini güvence altına almak için adli koruma verdiği durumlarda, bu tür düzenlemelere uygun şekilde uyulması esastır. Yargının, demokratik bir toplumda Devlet organları arasında yer aldığı önemli yer ve kuvvetler ayrılığına ve yargı bağımsızlığının korunmasının gerekliliğine artan önem göz önüne alındığında, [Mahkeme] bunun özellikle olması gerektiğine karar vermiştir. AİHS açısından bir tutuklama emrinin uygulanma şeklini incelerken yargı mensuplarının korunmasına özen göstermek. 2 Bu kararlar, Mahkemenin, kümülatif olarak ele alındığında, ilkenin çeşitli bileşenlerinin, Sözleşme'nin 5 § 1 maddesinin çok sağlam bir uygulamasının temelini oluşturduğu, hukukun üstünlüğü ilkesi bildirileridir. Hukukun üstünlüğünün bir temeli olan yargı bağımsızlığı ilkesi, metodolojik olarak, deyim yerindeyse, hukukun başka bir temel kuralı bileşeni olan yasallık ilkesiyle kaynaşmıştır ve 5.Madde'nin gereklerine hayat vermede güçlü bir yorumlama aracı olarak iş görmektedir Bu bağlamda Sözleşmenin 1 doları. Bu, Mahkemenin, yargı mensuplarını tutuklamak için dayandırılan iç hukuk temelini katı bir şekilde incelemesine izin verir. Bu kararlar, Mahkemenin, hükümetin gücünün yargı bağımsızlığını aşırı derecede etkileyecek şekilde kullanılması riskini değerlendirmesinin açık bir örneğini oluşturmaktadır. Bir kez daha, yorumlanmasında ve uygulanmasında Sözleşme'nin aşırılıklara müsamaha göstermediğini gösteriyorlar.

Alıntı
Topic starter Gönderildi : Şubat 20, 2021 3:55 pm
Konu Etiketleri
Paylaş: